Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Redovisning av signalbehandlingsmetoder för nätverk av marksensorer.

Redovisning av signalbehandlingsmetoder för nätverk av marksensorer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Eklöv Tomas, Lauberts Andris, Lennartsson Ron K
Ort: Linköping
Sidor: 39
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1284--SE)
Sammanfattning Projektet IAM (Interaktiva Adaptiva Marksensornät) syftar till att visa hur ett nätverk bestående utav marksensorer och kommunikationssystem skulle kunna utformas, samt hur systeminteraktion med användarna i ett sådant system skulle kunna ske. Här presenteras de signalbehandlingsmetoder som kommer att användas vid den demonstrationsdag som skall genomföras i november 2004. Det är metoder för att kunna klassificera, riktningsbestämma samt positionera stridsfordon som kör igenom ett sensornätverk. I denna rapport redovisas en utvärdering av metoderna med data från ett fältförsök som genomfördes i Kvarn i oktober 2003.
Abstract The objective of the IAM (Interactive Adaptive Ground Sensor Networks) project is to demonstrate how a network consisting of ground sensors and communication systems can be designed, and how system user interaction for this system can be designed (a demonstration will be held in November 2004). In this report we present signal processing methods for classification, estimation of direction of arrival and tracking of ground combat vehicles. The presented methods are evaluated with data from a field trial conducted in October 2003.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182