Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Värdering av verkan i ballistiska robotar, inledande studie.

Värdering av verkan i ballistiska robotar, inledande studie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Tyrberg Andreas, Tjernberg Anders, Järnebark Irina, Gustafsson Mats
Ort: Stockholm
Sidor: 46
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1285--SE)
Sammanfattning För att kunna värdera verkan i ballistiska robotar måste nya fenomen och förlopp studeras som inte förekommer vid värdering av mer ordinära system. Det som främst särskiljer värdering av verkan i ballistiska robotar är de höga relativa hastigheterna mellan vapen och mål samt de ofta unika utformningarna på både mål och bekämpningsvapen. I denna rapport ges en översiktlig beskrivning av ballistiska robotar, olika typer av stridsdelar samt system för bekämpning. Rapporten redovisar några av de förlopp som för denna typ av mål ofta är unika. Följande fall har studerats genom litteraturstudier, simuleringar och beräkningar: · Höga hastigheters inverkan på penetrationsförloppet. · Hur höga relativa hastigheterna påverkar möjligheten för användning av ordinära splitterstridsdelar. · Hur vätskefyllda behållare påverkas när de träffas av olika typer av projektiler.
Abstract In order to assess weapon effects in ballistic missiles, new phenomena and events, that do not occur when assessing weapon effects in more regular systems, have to be studied. The main distinctions when assessing weapon effects in ballistic missiles are the high closing velocities between weapon and target and the often unique design of both target and weapon. In this report a survey of ballistic missiles, different types of warheads and anti-ballistic missile systems is given. The report gives a description of some of the phenomena that are unique for this type of targets. The following cases have been studied through literature surveys, calculations and simulations: · Penetration in the hypervelocity regime. · High closing velocities´ influence on the prospect to use ordinary fragmenting warheads. · How liquid filled containers are effected when hit by different types of projectiles.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182