Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Northern Afghanistan - environmental and health hazards to personnel to be deployed to Northern Afghanistan - pre-deployment assessment. Version 2.

Northern Afghanistan - environmental and health hazards to personnel to be deployed to Northern Afghanistan - pre-deployment assessment. Version 2. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Edlund Christina, Liljedahl Birgitta, Waleij Annica, Lindblad Anders, Melin Lena, Normark Magnus, Sandström Björn, Sundström Sture, Westerdahl Kristina S, Tegnell Anders
Ort: Umeå
Sidor: 80
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1287--SE)
Nyckelord NBC threats, environmental and health risks, military and civilian deployed personnel
Sammanfattning På förfrågan från Försvarsmakten (MUST) har FOI NBC-skydd gjort en preliminär översikt över eventuella NBC- eller miljörelaterade hälsorisker som kan möta insatspersonal som skall verka i norra Afghanistan, i provinserna Sar-E-Pol, Jowzjan, Balkh och Faryab. Det finns begränsad information om miljö- och hälsorisker i landet i allmänhet och provinserna i synnerhet och ständig uppdatering av data bör därför ske. Rapporten behandlar EIHH och PHC (Environmental and Industrial Health Hazards & Public Health Concerns), NBC-hotbild, NBC-terrorism, kriminalitet samt sjukdomar. De viktigaste slutsatserna från denna studie är att - förutom minor och oexploderad ammunition, som inte bedömts i denna rapport - vatten- och livsmedelsburna sjukdomar, vektorburna sjukdomar och luftvägsinfektioner utgör -de största riskerna för svensk personal stationerade i Afghanistan. Lokalt kan föroreningssituationen utgöra ett hot (t.ex. föroreningar relaterade till oljeindustrin samt pesticider), även trafiken samt kriminalitet är faktorer som kan utgöra en allvarlig risk om förebyggande åtgärder ej vidtas. Klimatet kan i viss utsträckning utgöra en risk pga kraftiga dygnsvariationer i temperatur. NBC-relaterade hälsorisker bedöms som små i Afghanistan.
Abstract At the request of the Swedish Armed Forces, MUST, the Swedish Defence Research Agency, Division of NBC Defence, has conducted a preliminary overview of the existence of NBC or environmental health hazards, to which military and civilian personnel deployed to northern Afghanistan (the provinces of Sar-E-Pol, Jowzjan, Balkh and Faryab) may be exposed. It has proven difficult to obtain confirmed, detailed information about the country, in general and of the four northern provinces Sar-E-Pol, Jowzjan, Balkh and Faryab in particular. Therefore, assessments and data may to some extent be lacking or not fully evaluated. Thus, it is important that the information is continuously updated. The study deals with EIHH and PHC (Environmental and Industrial Health Hazards and Public Health Concerns), NBC threats, NBC terrorism, crime and diseases. In general, the greatest risks concerning Swedish personnel deployed to Afghanistan - besides the risks connected with mines and UXO (not assessed in this report) - are; food and waterborne infections, vector borne infections and respiratory infections. Local hot-sports polluted with hydrocarbons and pesticides may pose a threat, traffic and crime are also factors posing risks, unless adequate precautions are taken. The climate may to some extent (e.g. large diurnal variations) also pose a risk. NBC related health hazards will most likely only pose a limited threat to personnel stationed in Afghanistan.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182