Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Galvaniskt isolerad förstärkare EL-AMP01.

Galvaniskt isolerad förstärkare EL-AMP01. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lindh Håkan, Nygren Hans Göran
Ort: Stockholm
Sidor: 28
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1303--SE)
Nyckelord ULF, ELF, AC/DC-förstärkare, lågt egenbrus, hög förstärkning, galvaniskt isolerad, differentiell utgång, ULF, ELF, AC/DC-amplifier, low source resistance, high amplification, galvanic isolated, diferential output
Sammanfattning En lågbrusig galvaniskt isolerad förstärkare för användning tillsammans med elektroder i havsvatten har nyutvecklats. Syftet har varit att ersätta en äldre förstärkare (PY 355) med en nyare modell (i) som är mindre och mer flexibel vid användning i systemen, (ii) har större bandbredd, (iii) är minst lika lågbrusig samt (iv) har möjligheten att kunna överföra den förstärkta signalen över långa kablar. Förstärkaren har mycket lågt egengenererat brus (1nV/vHz>1Hz) och är lämplig för anslutning till lågresistiva givare av storleksordning 10-50 Ohm. Frekvensområdet är 5 mHz till 14 kHz med en förstärkning av 10 000 gånger. En isolationsförstärkare ingår i kopplingen och medför fullständig galvanisk isolation mellan lågbrusförstärkaren och utgångssteget. Detta innebär även att ingen elektrisk (eller galvanisk) kontakt kan ske mellan olika sensorer eller andra förstärkare. Förstärkarkopplingen innehåller även ett differentiellt utgångssteg för balanserad överföring av den förstärkta signalen över elektriska ledningar. Vid prov användes en 2 700 meter lång kabel varvid den överförda signalens övre gränsfrekvens uppmättes till 11 kHz.
Abstract A low-noise, galvanic isolated amplifier to be used in conjunction with electrode systems located in sea water has been developed. The objective was to replace an older amplifier (PY 355) with a new one, which (i) is smaller in size and thereby more useful for various applications, (ii) has a broader bandwidth, (iii) at least has a noise level that does not exceed the one of the old amplifier, and (iv) is able to drive the amplified signals through long cables. The amplifier has a very low level of self generated noise (1nV/vHz>1Hz) and is suited for low resistance sensors in the order of 10-50 Ohms. The frequency range is 5 mHz to 14 kHz, with an amplification of 10000 times. An isolation amplifier is included in the unit and provides complite galvanic isolation between the low noise amplifier and the output stage. This means that there is no electrical (or galvanic) contact between sensors or to other amplifiers. The amplifier is equipped with a differential output for balanced transmission of amplified signals on electrical wires. The transmission has been tested on a 2700 m long cable and the upper cut-off frequency for this cable used in conjunction with the amplifier was found to be 11 kHz.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182