Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Brottmodellering av hårdmetall i KRYP.

Brottmodellering av hårdmetall i KRYP. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Olovsson Lars, Unosson Mattias
Ort: Stockholm
Sidor: 12
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1306--SE)
Nyckelord Sprickpropagering, finita elementmetoden, crack propagation, finite element method
Sammanfattning Denna rapport beskriver kortfattat möjliga lösningar till de svårigheter som föreligger vid modellering av sprickpropagering vid snabba dynamiska belastningar. Arbetet är begränsat till en diskussion kring användandet av explicita finita elementprogramvaror för att simulera denna typ av förlopp.
Abstract This report is basically a brief discussion on possible solutions to difficulties associated with the modelling of crack propagation in transient dynamics. The work is limited to the context of using explicit finite element techniques when simulation such processes.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182