Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hagfors seismic array performance analysis.

Hagfors seismic array performance analysis. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lund Björn, Lennartsson Malin
Ort: Stockholm
Sidor: 48
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1309--SE)
Nyckelord Seismologi, provstoppsövervakning, mätstation, arrayanalys, regional- och teleseismisk analys, seismology, monitoring testban treaty, seismic array station, array analysis, regional- and teleseismic event analysis
Sammanfattning Under sommaren 2001 gjordes en modernisering av Hagfors seismologiska array. Nya underjordiska kammare, nya kablar och instrument installerades och arrayen var i full drift 5 april 2002. Under de första 18 månaderna (5/4-2002 till 21/9-2003) var både gamla och nya arrayen i drift parallellt. Denna rapport innehåller mätningar och parametrar som relaterar till driften och prestandan av de två arrayerna. Inkluderat är arraykonfigurationer och instrument, brus-studier, arrayrespons och gainberäkningar. Med hjälp av NORSARs array processering för enstaka arrayer har de två arrayernas prestanda jämförts på regional nivå. De två arrayernas medverkan i CTBTO IDC globala processering har också studerats.
Abstract The Hagfors seismic array was modernized during the summer of 2001. New subsurface vaults, cables and instruments were installed and the array was operational on April 5, 2002. During the period 5/4-2002 to 21/9-2003 the old and new Hagfors arrays operated in parallel. Here we report on a variety of measurements and parameters related to the operation and performance of the two arrays. Included is array configuration details, instrument and array noise studies and array gain and response calculations. Using NORSAR´s single array processing we have compared the performance of the two arrays on a regional scale. We have also studied the results of the two array´s participation in the CTBTO IDC processing on a global scale.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182