Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Final report. Upgrade of auxiliary seismic station AS101, Hagfors, Sweden.

Final report. Upgrade of auxiliary seismic station AS101, Hagfors, Sweden. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Bergkvist Nils-Olov, Lennartsson Malin
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1310--SE)
Nyckelord Seismologi, provstoppsövervakning, mätstation, CTBTO, Seismology, monitoring testban treaty, seismic array station, CTBTO
Sammanfattning Föreliggande rapport är den sista i en serie rapporter, som beskriver uppgraderingen av den seismologiska mätstationen i Hagfors under åren 2001 och 2002. I början ges en kort historik över uppgraderingen följt av en beskrivning av de sista tekniska installationerna. Rapporten redovisar också det tekniska underhåll som utfördes under testperioden. Slutligen redovisas jämförande resultat från två kalibreringar samt statistik på observerad datatillgänglighet.
Abstract This is the Final Report in a series of reports describing the upgrade of the Hagfors Array in 2001 and 2002. The report includes a history of the whole upgrade and the final technical installations. The report also summarizes maintenance and repair activities during a period of testing and evaluation. Finally the results from two consecutive calibrations are given as well as some statistics on observed data availability.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182