Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Formulring av FOX-7 baserade sprängämnen. Etapp 5.

Formulring av FOX-7 baserade sprängämnen. Etapp 5. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Adolfsson Reine, Bodin Lars, Eldsäter Carina, Pettersson Åke, Wanhatalo Marita
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1311--SE)
Nyckelord FOX-7, 1, 1-diamino-2, 2-dinitroeten, PBX, energetiska polymerer, GAP, GLYN, Insensitive Munition, IM, FOX-7, 1, 1-diamino-2, 2dinitroethylene, PBX, energetic polymers, GAP, GLYN, Insensitive Munition, IM
Sammanfattning En FOX-7 baserad formulering (kalld FOF-5, FOF = FOI Formulation) med samma prestanda som Hexotol (teoretiskt beräknat) har utvecklats och undersökts. Den är termiskt stabil (klarar 10 års lagring vid 25°C enligt STANAG 4582:s kriterier) och småskaliga känslighetstest visar att FOF-5 är okänslig i rivprov. Vid fallhammarprov får man en reaktion vid 79 cm höjd (19 J). Detta värde är bättre än det för Hexotol (12-15 J). Sönderfallstemperaturen för FOF-5 ligger omkring 230°C, mätt med DSC (10°C/min). FOF-5 har en glasomvandlingstemperatur vid -40°C, vilket är en acceptabel temperatur med tanke på Försvarsmaktens krav på användningstemperatur (-40°C till +60°C). Denna rapport beskriver utvecklingen av FOF-5 samt gjutning i 40 mm granater som sedan testats med avseende på lågkänslighet/"IM-egenskaper" och prestanda av Saab Bofos Dynamics (separat rapport).
Abstract A FOX-7 based formulation (called FOF-5, FOF = FOI Formulation) with the same performance (theoretically) as Composition B has been developed and investigated. It is thermally stable (according to STANAG 4582) and small-scale sensitivity tests show that it is insensitive to friction and in drop weight test a reaction is found at a height of 79 cm (19 J). This value is better than that of Composition B (12-15 J). The decomposition temperature of FOF-5 is 230°C (measured at 10°C/min with DSC). FOF-5 has a glass transition temperature of -40°C which is concidered acceptable according to the criteria of the Swedish Defence Forces. This report describes the development of FOF-5 and casting in 40 mm grenades. These have been tested with respect to low sensitivity/IM-properties and performance by Saab Bofors Dynamics (separate report).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182