Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Extended targets in a point source model.

Extended targets in a point source model. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Berglund Lars
Ort: Linköping
Sidor: 35
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1312--SE)
Nyckelord modellering, simulering, IR, utbredda mål fartyg, skenmål, fackla, modelling, simulation, extended targets, ship, decoy
Sammanfattning Rapporten beskriver hur en simuleringsmodell för duellen mellan sjömålsrobot och ett fartyg med IR-skenmål har modifierats. Simuleringsmodellen har ändrats från att behandla fartyg och IR-skenmål som punktmål till att behandla dessa som utsträckta mål. Rapporten beskriver varför och hur simuleringsmodellen har ändrats. Rapporten tjänar också som dokumentation av ändringar i den använda modellen.
Abstract This report describes how an IR simulation model for the duel between a ship with IR decoys and an anti-ship missile has been altered. The simulation model has been changed from using point sources to describe ship and IR decoys to handle both ship and IR decoys as extended targets. The report describes why the changes were made and how. The report also serves to document changes made in the simulation model.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182