Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Penetration simulation of titanium plates.

Penetration simulation of titanium plates. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tjernberg Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 13
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1315--SE)
Nyckelord Titan, Ti6Al4V, simulering, Autodyn, penetration, Johnson-Cook, titanium, Ti6Al4V, simulation, Autodyn, penetration, Johnson-Cook
Sammanfattning Penetrationssimuleringar har utförts med Autodyn. Simuleringarna har gjorts med en pansarbrytande projektil med kalibern 7.62 mm. Målet är består av titanlegeringen Ti6Al4V med tjockleken 12.7 mm eller 20.0 mm. Avsikten är att utreda om det är möjligt att förutsäga den experimentella V50-hastigheten för de två plåttjocklekarna. Om Lagrange-simuleringar görs med en brottöjning på 25% för titanplåten (vilken är giltig för enaxliga dragprov) kommer V50-hastigheten att underskattas med ca 18%. Om som ett alternativ Johnson-Cooks brottmodell används för titanplåten kommer V50-hastigheten att underskattas med ca 14%. Underskattningen beror troligen på att töjningshastighetens inflytande på flytspänningen undervärderas.
Abstract Penetration simulations have been made with a simulation program named AUTODYN. The simulations have been made with an armour piercing tungsten carbide projectile, with calibre 7.62 mm. The target is titanium alloy Ti6Al4V with the thickness 12.7 mm or 20.0 mm. The intention with the simulations is to investigate if it is possible to predict the experimental V50-velocity for the two plate thicknesses. If a Lagrange simulation is made with a fracture strain of 25% (which is valid for a uni-axial tension test), the V50-velocity would have been underestimated by approximately 18%. If as an alternative the J-C fracture model is used with appropriate parameters, the V50 would have been underestimated by approximately 14%. This is probably due to the underestimated influence from the strain rate on the flow stress.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182