Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Conversion of a former biological weapons establishment.

Conversion of a former biological weapons establishment. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Häggström Britta, Forsberg Åke, Norlander Lena
Ort: Umeå
Sidor: 76
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1316--SE)
Nyckelord Bioweapons, conversion, dual-use technology, biologiska vapen, konvertering
Sammanfattning Konverteringen av det tidigare B-vapenprogrammet i Ryssland har utvärderats genom att verksamheten vid State Research Center for Applied Microbiology (SRCAM) granskats. med ekonomiskt stöd från väst har det tidigare stängda offensivt inriktade institutet nu en större öppenhet. Publikationer från två decennier har utvärderats med avseende på teknologinivå och vetenskaplig kompetens. Som komplement har de ISTC-stödda aktiviteterna kritiskt granskats. SRCAM har nu en ny vetenskaplig profil med ett uttalat civilt fokus med projekt inriktade på skydd mot sjukdomar hos människor, djur och växter samt miljöfrågor. Några av projekten är fortfarande inriktade på bakterier som ingick i det tidigare B-vapenprogrammet och dual-use teknologier används. Forskare från den offensiva eran arbetar ännu vid SCRAM. Detta innebär en risk för överföring av kritisk kunskap till yngre forskare och till andra ryska institut som ingår i SCRAMs nätverk. I framtiden bör ISTC och andra finansiärer uppmärksamma denna risk genom kritisk granskning av projektens innehåll och kompetensprofil. Projekt inriktade på att lösa miljöproblem liksom utveckling av vacciner och behandling av aktuella infektionssjukdomar i dagens Ryssland bör prioriteras. En strategisk plan för SCRAM bör inrättas för att institutet ska kunna hantera en framtid utan ekonimiskt stöd från väst.
Abstract Conversion of former offensive activities is assessed by focusing on the Russian state Research Center for Applied Microbiology (SRCAM) and its transition from a closed bioweapons (BW) facility to a more open institute, a process supported by the West. The publications over two decades have been evaluated in order to detect any redirection of research and to evaluate the technological level and the scientific competence. As a complement, the content of the ISTC-supported activities was scrutinized. The institute now has a new research profile with a pronounced civilian focus, e.g. research on protection of humans, animals and plants from diseases and on pollution issues. However, some of the current projekcts are still focused on BW agents and dual-use technologies associated with BW development, and many scientists from the offensive era still work at SRCAM. This poses a risk for transfer of knowledge of concern to younger scientists and to other Russian facilities. In the future, ISCT and other financiers should consider the preservation of critical technology and competences as well as the overall aim of the activities. Projects for development of vaccines and pharmaceuticals for public health diseases and control of environmental problems should be given high priority.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182