Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mass spectrometric study on FOX-7 decomposition.

Mass spectrometric study on FOX-7 decomposition. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Pettersson Anna, Goede Patrick, Kjellström Ann, Wallin Sara
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1319--SE)
Nyckelord Masspektrometri, FOX-7, sönderfall, isotopmärkning, mass spectrometry, FOX-7, decomposition, isotopic labelling
Sammanfattning Sönderfallsprodukter från FOX-7 har studerats med en Time of Flight-masspektrometer (TOF-MS). En uppvärmd fastfasprob användes för att introducera provet i masspektrometern. Förutom råmaterial av FOX-7 användes både deuterad och 15N-märkt (nitrogrupperna) FOX-7 som provmaterial. I rapporten beskrivs den metod som använts för att framställa isotopmärkt FOX-7. Det isotopmärkta materialet ger avgörande information om den atomära sammansättningen av två identifierade EI-fragment, m/z 86 och 69. En modifiering av TOF-MS-uppställningen som möjliggör sönderfallsstudier med större provmängd presenteras. Modifieringen ger bättre överensstämmelse med experimentella förutsättningar för Thermo Graviometry, TG, och Differential Scanning Calorimetry, DSC.
Abstract The decomposition of FOX-7 has been studied by means of Time of Flight Mass Spectrometry (TOF-MS). The FOX-7 samples have been introduced into the MS via a heated solid sample probe. In addition to raw FOX-7, both deuterated and 15N-labelled (nitrogroups only) FOX-7 have been used as sample material. The method for deriving the labelled material is included in the report. The use of labelled material gives conclusive information about the atomic composition of two identified EI-induced fragments, m/z 86 and 69. A modification of the TOF- MS setup that allows thermal decomposition studies with larger sample amounts, better resembling the conditions of Thermo Gravimetry, TG, and Differential Scanning Calorimetry, DSC, is presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182