Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Biopharming : a biotechnological application for increasing human welfare or a tool for BW/CW proliferation?

Biopharming : a biotechnological application for increasing human welfare or a tool for BW/CW proliferation? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kjeell Gwendolyn, Häggström Britta, Lundberg Susanne, Norqvist Anders
Ort: Umeå
Sidor: 29
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1322--SE)
Nyckelord Biopharming, pharmaceuticals, pharmaceutical products, biological warfare, läkemedel, jordbruksprodukter, biologiska stridsmedel
Sammanfattning Under det senaste årtiondet har utvecklingen inom biotekniken, speciellt gentekniken, öppnat nya och innovativa vägar för att lösa hälsoproblem. Exempel på en sådan utveckling under de senaste åren är inom området "bipharming". Denna teknologi erbjuder möjligheter att tillverka farmaceutiska produkter med hjälp av genetiskt modifierade växter, vilket på sikt kan medverka till att ge ekonomiskt fördelaktiga lösningar för att vaccinera via födan. I denna rapport diskuteras vad "biopharming" kan betyda för människan; teknikens utveckling och risken för missbruk av den kunskap som genereras inom området. I ett försök att göra en balanserad bedömning av "biopharming" beskrivs teknikens "state-of-the-art" globalt och teknikens potentiella fördelar och konsekvenser analyseras rundligt. Rapporten beskriver flera aspekter av "biopharming", allt från icke-traditionella produktionsmetoder för läkemedel till risker för missbruk av samma teknologi. Frågan om befintliga instrument för icke-spridningskontroll är tillräckliga för att förhindra att denna teknik kommer till användning för fientliga syften diskuteras också.
Abstract Within the last decade, advances in biotechnology, especially in genetic engineering techniques, have opened the door to new and innovative ways to solve human health issues. Accompanying advances made in the last few years in the field of "biopharming" or "molecular farming" may enable the world to provide economically feasible ways to vaccinate people just by feeding them. This technology offers the capability to grow pharmaceutical products in transgenic - or genetically modified - plants. This paper explores what biopharming might mean for humans; its development and the risk of its missuse. In an effort to cultivate a balanced assessment of biopharming, this paper attempts to provide a picture of the state of biopharming technology globally, and provide a comprehensive analysis of the potential benefits and consequences of this developing technology. The paper also examines several facets of biopharming - non-traditional production practices achieved through biotechnological manipulations - with respect to current industry status and trends, indicators of misuse of biopharming and the extent to which current global non-proliferation control strategies are adequate or not to intercept the corruption of this technology used for nefarious purposes.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182