Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Underlagsbehov vid signaturanpassning för internationella insatser - en förstudie.

Underlagsbehov vid signaturanpassning för internationella insatser - en förstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nilsson Stefan, Hågård Arne, Nelsson Claes, Nyberg Sten, Persson Rolf, Rahm Jonas, Sjökvist Stefan
Ort: Linköping
Sidor: 54
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1325--SE)
Nyckelord signaturanpassning, SAT, radarsignaturer, optiska signaturer, internationella insatser, signature management, radar signatures, optical signatures, international operations
Sammanfattning Sveriges Försvarsmakt (FM) inriktas i allt högre grad mot internationella insatser. Därmed är det viktigt att signaturanpassningen av svensk materiel är anpassad till internationell miljö. Syftet med denna förstudie är att belysa vilket behov av information, kunskap och metodutveckling som finns för signaturanpassning för internationella insatser. Rapporten innehåller en genomgång av förutsättningarna för signaturanpassning (miljö, väder, sensorhot och bakgrund) samt hur dessa kan kartläggas. Därefter beskrivs hur SAT-arbetet kan bedrivas i form av mätning, modellering, analys och slutligen utformningen av signaturanpassningsåtgärderna. Rapporten avslutas med förslag på fortsatt arbete.
Abstract The Swedish armed forces are being more and more oriented towards international operations. This implies that the signature solutions of Swedish equipment must be adapted to international environments. The purpose of this preliminary study is to determine the need for information, knowledge and development of new methods for signature management for international operations. The report contains a review of the conditions for signature management (environment, weather, sensor threat and background) and how they can be characterized. Then the different steps for signature work are described: measurements, modeling, analysis and finally the design of the low signature solutions. The report concludes with a proposal for future work.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182