Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

AMRISK version 1.2. User´s guide.

AMRISK version 1.2. User´s guide. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Elfving Carl, Öiom Hans
Ort: Stockholm
Sidor: 49
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1326--SE)
Nyckelord Kvantitativ riskanalys, ammunition, förråd, användarmanual, individuell risk, kollektiv risk, quantitative risk analysis, ammunition, storage, users´ guide, individual risk, group risk
Sammanfattning I den här rapporten redovisas användarmanualen till AMRISK version 1.2. Syftet med manualen är att ge en användare råd och anvisning i hur en riskanalys av ett ammunitionsförråd skall genomföras genom att använda AMRISK. AMRISK är ett verktyg för kvantitativ riskanalys som används i Norge och Sverige för att beräkna risker för personer som finns i omgivningen till ett ammunitionsförråd. AMRISK version 1.1 och 1.2 är ett resultat av ett samarbete mellan Norge och Sverige som har syftat till att vidareutveckla det ursprungliga schweiziska programmet AMMORISK, som har använts i Norge sedan 1985. AMRISK har använts i Sverige sedan 1999. AMRISK version 1.1 ß var i huvudsak en Windows-version av det äldre DOS-programmet (version 1.0). Version 1.2 har utökats till att omfatta grundläggande GIS-funktionalitet och koden har delvis omstrukturerats.
Abstract The AMRISK version 1.2 User´s Guide is presented in this report. The purpose of the User´s Guide is to give a user guidance and information about how to perform a risk analysis of ammunition storage by using the AMRISK code. The AMRISK code is a tool for Explosives Safety Quantitative Risk Analysis (ESQRA) in Norway and Sweden for calculating risk values for persons in the vicinity of ammunition storages. AMRISK version 1.1 and 1.2 is a result of a joint Norwegian-Swedish development of the originally Swiss code AMMORISK, which has been used in Norway since 1985. AMRISK has been used in Sweden since 1999. AMRISK version 1.1 ß was mainly a Windows-version of the old DOS-code (version 1.0). Version 1.2 has been extended with basic GIS functionality, and parts of the code have been restructured.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182