Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En uppföljning av fältmätningar gjorda i Sverige efter Tjernobyl, omarbetad version.

En uppföljning av fältmätningar gjorda i Sverige efter Tjernobyl, omarbetad version. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lindh Karin, Arntsing Rune, Söderström Catharina, Lindh Karin, Arntsing Rune, Söderström Catharina
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1327--SE)
Nyckelord Fältgammamätning, in situ-mätning, 137 Cs, jordprover, in situ measurements, soil samples, 137Cs, Fältgammamätning, in situ-mätning, 137 Cs, jordprover, in situ measurements, soil samples, 137Cs
Sammanfattning Vid kärnkraftshaveriet i Tjernobyl 1986 frigjordes stora delar av de radioaktiva ämnena i härden. De då rådande väderförhållandena, dvs vind och nederbörd, gjorde att vissa områden i Sverige utsattes för en betydande deposition. För att kunna följa utvecklingen av det radioaktiva nedfallen i Sverige gjorde dåvarande FOA fältgammamätningar på speciellt utsatta platser under sexårsperioden 1986-1992. I denna rapport redovisas resultat från uppföljande fältgammamätningar på några av dess platser gjorda under 2003.
Abstract Due to the Chernobyl power plant accident in 1986, a large amount of radioactive material was released from the reactor core. The weather conditions at that time, i.e. wind and precipitation, exposed Sweden to a significant deposition. The Swedish Defence Research Agency made in situ measurements at especially exposed locations during a period of six years, 1986 to 1992, to be able to follow the changes of the radioactive fallout. In this report results from follow-up measurements made in 2003, at a few of these locations, are presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182