Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fotorefraktiva skydd jämförda med olika styrda skydd mot laser.

Fotorefraktiva skydd jämförda med olika styrda skydd mot laser. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Svensson Sören, Eriksson Anders, Lopes Cesar, Ericson Bengt
Ort: Linköping
Sidor: 35
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1329--SE)
Nyckelord laserskydd, fotorefraktiv, styrda skydd, active sensor protection, photorefractive
Sammanfattning Fotorefraktiva material kan dämpa strålar med lägre effekter än vad optiska begränsare klarar. De fotorefraktiva materialen har också, gentemot styrda skydd, fördelen att varken behöva extern energikälla eller laservarnare. Fotorefraktiva principlösningar för skydd mot laser beskrevs redan i början av 1990-talet men i Sverige bedömdes de då inte intressanta för sensorskyddstillämpningar inom överskådlig framtid. En avgörande nackdel var att funktionsprocessen var alltför långsam. Vi har nu noterat att intresset för fotorefraktiva material verkar öka i omvärldens laserskyddskretsar. Rapporten utreder därför om fotorefraktiva skyddskomponenter idag har lika hög potential mot långa pulser och pulståg, som styrda skydd. Slutsatsen av rapporten är att de fotorefraktiva materialen inte har utvecklats tillräckligt mycket för att inom överskådlig tid vara ett alternativ till styrda skydd mot laser i det visuella våglängdsområdet.
Abstract Photorefractive materials are able to attenuate low power rays better than other passive non-linear optical devices. Compared to active protection the photorefractives need neither external energy source nor laser warning receiver. In 1990 photorefractive concepts for sensor protection were known. These ideas, however, were then considered not applicable in Sweden. The major drawback turned out to be that the physical process was too slow. Recently the interest in photorefractive materials seems to have grown among researchers. This report thus elaborates on the potential of photorefractive protection as an alternative to active protection concepts. The conclusion is that the photorefractive materials still do not posses the necessery speed to be competitive in optical sensor protection applications at visual wave lengths.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182