Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

QWIP/MASP-systemet: Målspelsarkitektur för fältförsök med rörliga markmål.

QWIP/MASP-systemet: Målspelsarkitektur för fältförsök med rörliga markmål. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Almqvist Marcus, Andersson Veronika, Björling Robin, Frisk Josefin, Johansson Ann-Catrin, Nordström Lisa, Persson Lotta, Skoglar Per, Ulvklo Morgan
Ort: Linköping
Sidor: 58
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1333--SE)
Nyckelord målspel, positionsestimering, orienteringsestimering, realtidsdistribution, Kalmanfilter, markmål, GPS, GSM/GPRS, QWIP/MASP, ground targets, position estimation, orientation estimation, real-time distribution, Kalman filter
Sammanfattning Rapporten beskriver inledande utveckling av ett skalbart system för kontroll av målspel vid fältförsök som innefattar flera rörliga markmål. Systemet har utvecklats i samverkan med Linköpings Universitet. Estimering av markfordonens koordinater sker via Kalmanfiltrering av GPS-data och realtidsdistribution till styrbara sensorsystem sker via GSM/GPRS. Även postprocessning för estimering av markfordon attitydvinklar berörs via mer avancerade filtreringstekniker. Då utnyttjas fasskillnaden mellan GPS-signalernas bärvågor från tre GPS-antenner monterade i en fast geometri på ett fordon. Avsikten med systemet är att på ett smidigt sätt kunna hantera fältförsök som innefattar ett större antal markfordon som skall registreras av flera styrbara sensorsystem. Dessutom beräknas målens positioner och deras attitydvinklar för att bl.a. utgöra referensunderlag vid validering av ATR-algoritmer (automatic target recognition). De preliminära resultaten för filtrering och distribution av målens koordinater är uppmuntrande och systemet kan uppskattningsvis hantera hundratalet fordon givet att fördröjningen som uppstår i GPRS-kommunikationen inte är för hög för det aktuella sensorsystemet. Det anskaffade systemet kan idag hantera fem rörliga mål. De preliminära resultaten från postprocessning av fordons attitydvinklar ger goda resultat vid simulerade GPS-data. Däremot måste mer tid läggas på förbearbetning av antalet lösningsförslag då reella GPS-data nyttjas eftersom prestanda inte motsvarar de förväntade.
Abstract The report describes the initial development of a scalable system for controlling field trials containing several moving ground targets. The system has been developed in cooperation with Linköping University. A Kalman filter, processing GPS data, is used for estimating the coordinates of ground targets, and the real time distribution of these to controllable sensor systems is achieved using GSM/GPRS. The orientation of a ground target (three angles) is estimated using more advanced filtering techniques, based on phase differences between signals received by three GPS antennas mounted on each target. The purpose of the system is to facilitate field trials containing several ground targets that should be registered by multiple controllable sensor systems. The position and orientation of a ground target also constitutes ground truth in the validation process of ATR methods (automatic target recognition). The preliminary results of filtering and data distribution are encouraging, and the system can probably handle hundreds of targets provided the delay in GPRS communication is not too high. The actual system can today handle 5 moving targets. The preliminary result of post processing of target orientation is good on simulated GPS data. However, on real GPS data, the performance is not good enough, and more effort has to be put in the preprocessing step to achieve a better initialization of the system.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182