Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

An experiment on passive multi-sensor underwater surveillance.

An experiment on passive multi-sensor underwater surveillance. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Crona Lennart, Dalberg Eva, Lennartsson Ron, Lundqvist Björn, Morén Per, Persson Leif, Söderberg Per
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1336--SE)
Nyckelord Detektion, lokalisering, klassificering, hydroakustik, elektromagnetik, detection, lokalization, classification, underwater acoustics, electromagnetics
Sammanfattning Ett fältförsök har genomförts i Stockholms skärgård under augusti 2004. Ett sätt att förbättra prestanda hos passiva undervattensspaningssystem kan vara att fusionera data från akustiska och elektromagnetiska sensorer. Mätningar för detektions-, lokaliserings- och klassificeringsstudier har genomförts för att kunna undersöka denna möjlighet. Sensorerna bestod av två passiva antenner, en 32-elements hydrofonantenn och en elektromagnetisk långbasantenn med 8 elektrodpar. Utöver dessa användes ett treaxligt kortbassystem med elektroder som referenssystem. Detta system var även utrustat med magnetometrar. Målen bestod av mindre ytfartyg och bogserade akustiska och elektromagnetiska sändare. Rapporten beskriver fältförsöket och visar några preliminära resultat från den första analysen. Några exempel på akustisk bäringsbestämning, elektromagnetisk lokalisering samt akustiska och elektriska signaturer visas. Resultat från en mer utförlig analys kommer att presenteras i framtiden.
Abstract A sea trial has been performed in the Stockholm archipelago in August 2004. The performance of passive surveillance systems might be improved by fusion of data from acoustic and electromagnetic sensors. The aim of the trial was to collect data to investigate this prospect. Many targets have been measured for the purpose of detection, localization and classification studies. The sensors consisted of two passive arrays, one 32-element acoustic array and one long base-line electromagnetic array with 8 electrode pairs. In addition, a three-axis short base-line electrode system, also equipped with two magnetic field sensors, was used as a reference sensor. The targets consisted of smaller surface ships and of towed acoustic and electromagnetic sources. This report describes the sea trial and shows some results from a first, preliminary analysis of the data. Examples of acoustic beam-forming, electromagnetic tracking and acoustic and electric signatures are shown. Results from a more detailed analysis will be presented in the future.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182