Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Adaptive techniques for tactical communication systems.

Adaptive techniques for tactical communication systems. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Rantakokko Jouni, Linder Sara, Wiklundh Kia, Fors Karina, Pääjärvi Lars, Tullberg Hugo
Ort: Linköping
Sidor: 68
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1340--SE)
Nyckelord adaptiv radio, adaptiv modulation, OFDM, MIMO, taktisk kommunikation, adaptive radio, adaptive modulation, tactical communications
Sammanfattning Försvarsmaktens utveckling mot ett flexibelt insatsförsvar förväntas leda till ett ökat behov av robusta radiokommunikationssystem, med hög kapacitet, som samtidigt kan leverera ett flertal olika tjänster med differentierade krav på tjänstekvalitet. I den här rapporten har vi undersökt användningen av adaptiva tekniker för taktiska kommunikationssystem. Generella adaptionsprinciper diskuteras. Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) är en intressant teknik för militära system och vi beskriver hur OFDM-system kan designas för att användas även i militära trådlösa kommunikationssystem. Ett flertal adaptiva tekniker presenteras och simuleringar har utförts för att undersöka prestanda för olika sorters adaptiv modulation i OFDM-system. Ett Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) system, med gruppantenner i både sändaren och mottagaren, kan ge stora vinster för OFDM-system, bl.a. förbättrad kapacitet, kvalitet, räckvidd, robusthet och smygegenskaper. Telekonflikter är ett stort och växande problem i radiokommunikationssystem. Effekten av icke-Gaussiska interferenser, i formen av pulsad störning, på prestanda för adaptiva modulationssystem har undersökts. Slutligen så har även ett specifikt estimeringsmått undersökts, den s.k. K-faktorn. Den ger information om den rådande kanalsituationen, kunskap som är användbar vid adaptionen.
Abstract The current transformation of the Swedish Armed Forces is expected to provide enhanced battlefield awareness, and thereby improved striking power and efficiency of the military forces. The Network Based Defence (NBD) is the concept for transforming the Armed Forces into a defence based on flexible, rapid and controlled engagement capabilities. A high capacity tactical radio network with ad hoc functionality, capable of conveying mixed services and applications, and the ability to support stringent QoS demands, is an essential enabler for the NBD concept. In this report we have examined the use of adaptive techniques for tactical communication systems. General adaptation principles are discussed. Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) is an interesting technique for military systems, and the design of an OFDM-system for tactical communications is discussed. Various adaptive techniques for an OFDM-system are presented and simulation results for adaptive modulation in an OFDM-system are presented. A Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) system, with antenna arrays at both transmitter and receiver, can yield substantial improvements for an OFDM-system, e.g. increased capacity, quality, range, robustness and stealth. Intersystem interference, e.g. caused by electronic equipment that emits non-Gaussian noise, is a growing problem in wireless communications. An analysis of the effect of pulsed noise on an adaptive modulation system has therefore been performed. Finally, channel knowledge is required in order to perform any kind of adaptation. Hence, the K-factor has been examined as a means to provide insight into the prevailing channel condition.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182