Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analys och implementering av snabb frekvensmätningsalgoritm.

Analys och implementering av snabb frekvensmätningsalgoritm. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bärnström Katarina, Eklund David, Hillerström Gunnar
Ort: Linköping
Sidor: 40
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1344--SE)
Nyckelord frekvensmätning, FPGA implementering, frequency measurement, FPGA implementation
Sammanfattning Rapporten beskriver en telekrigskomponent i form av en snabb frekvensmätningsalgoritm som tagits fram inom ramen för projektet Flexibla TelekrigsKomponenter. Komponenten har med framgång använts, mestadels för test- och mätapplikationer, inom ett antal telekrigprojekt. Frekvensmätningen är implementerad med, och anpassad för, FPGA-teknik eftersom detta ger idag oslagbara realtidsprestanda. Frekvensmätningsalgoritmen som sådan har även goda prestanda jämfört med andra i litteraturen beskrivna frekvensmätningsalgoritmer.
Abstract This report describes an Electronic Warfare (EW) component in the form of a fast frequency measurement algorithm that has been developed within the project flexible EW-components. This component has been used, mainly for test and measurement applications, within a number of EW-projects. The frequency measurement component is implemented with, and well suited for, FPGAs enabeling the highest real-time performance available today. The frequency measurement algorithm as such performs well in comparison with other methods.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182