Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försök med OPO för generering av laserstrålning i våglängdsbandet 2-5 µm.

Försök med OPO för generering av laserstrålning i våglängdsbandet 2-5 µm. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Eriksson Anders, Henriksson Markus
Ort: Linköping
Sidor: 17
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1347--SE)
Nyckelord OPO, ZGP, PPLN, fiberlaser
Sammanfattning Olika metoder för generering av laserstrålning i våglängdsbandet 2-5 µm har undersökts. Två olika huvudspår med OPO framträder som möjliga. Det ena är med hjälp av ZnGeP2, vilket kan fungera i hela våglängdsintervallet men ställer höga krav på en pumplaser, medan det andra huvudspåret, med periodiskt polat LiNbO3, kan pumpas med en enklare laser men endast klarar av att generera strålning upp till ca 4 µm. En fiberlaser, med våglängden 1940 nm och pulsrepetitionsfrekvensen 10 kHz, avsedd att pumpa en OPO med ZnGeP2 utvärderades. Våglängdskonverteringen av denna laser misslyckades dock då fiberlaserns prestanda ej nådde upp till den utlovade specifikationen. Med en annan typ av pumplaser med låg pulsrepetitionsfrekvens (1020 Hz) samt högre pulsenergi fungerade en avstämbar konvertering av en 2 µm pumpstrålning till strålning mellan 3 och 5 µm. Arbete med det andra spåret, att med periodiskt polat LiNbO3 konvertera 1064 nm från en Nd:YVO4-laser med hög pulsrepetitionsfrekvens till 2,3 - 3,5 µm, har inletts.
Abstract Different methods for generation of laser radiation in the wavelengthband between 2 and 5 µm have been investigated. Two main methods with OPO seem possible. One method is to use ZnGeP2 that can work in the entire wavelengthband but puts high demands on the pump source. The second method is to use periodically poled LiNbO3 that can be pumped with a simpler laser but can only generate radiation below ca 4 µm. A fiberlaser, with an output wavelength of 1940 nm and a 10 kHz pulse repetition frequency, designated to pump an OPO with ZnGeP2 was evaluated. The wavelength conversion failed since the performance of the fiberlaser did not fulfil the promised specification. A tuneable conversion of a 2 µm pump wavelenght to radiation between 3 and 5 µm succeeded with another kind of pump laser with a pulse repetition frequency of 10-20 Hz and higher pulse energy. Work with the second concept, to convert 1064 nm from an Nd:YVO4 laser with high pulse repetition frequency with periodically poled LiNbO3 to between 2.3 and 3.5 µm, has been initiated.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182