Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Reserapport Nato Assessors Training Course, Ninisalo, Finland.

Reserapport Nato Assessors Training Course, Ninisalo, Finland. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Wallén Mattias
Ort: Stockholm
Sidor: 11
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1348--SE)
Nyckelord Nato, värdering, interoperabilitet, OCC, PfP, Parp, MTI, assessment, evaluation, interoperability, Försvarsanalys, Defence Analysis
Sammanfattning Denna rapport redovisar kortfattat erfarenheter från utbildningen i Nato:s värderingsmekanism för interoperabilitet Operational Capabilities Concept Assessment and Feelback, Assessors Training Course (OCC A&F, ATC) som genomfördes i juni 2003 i Niinisalo, Finland. Målsättningen med kursen var att deltagarna skall kunna delta i en tillfälligt sammansatt grupp som tillsammans med Nato värderar interoperabiliten hos icke Nato länders förband. Rapporten redovisar även översiktligt arbetsgången vid en värdering. Den viktigaste erfarenheten är att ett förbands interoperabilitet skall bedömas utifrån ett Nato perspektiv och inte utifrån ett svenskt Försvarsmakts perspektiv. Detta görs enklast omman funderar på vad en Nato överordnad eller sidordnad förbandschef skulle kunna förvänta sig att det svenska förbandet skall klara av i normalfallet. Detta kommer att skilja sig mycket mellan olika typer av förband och mellan olika förbandsstorlekar. Det kan till exempel till och med ställas högre krav på interoperabilitet på små förband än på större sammansatta förband som armébrigader.
Abstract This travel report discusses experiences made participating in the Operational Capabilities Concept assessment and Feedback, Assessors Training Course (OCC A&F,ATC)held by Nato in Ninisalo, finland. The aim of the course was to make the participants able to plan and participate in assessments of interoperability with Nato for military units belonging to non-Nato nations. The most important experience made during the course is that the level of interoperability of a military unit should be judged from a Nato perspective and not from the participating nations perspective. There might even be higher demands regarding interoperability for smaller more interdependent units than for large and self-dependant units.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182