Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

COMBIS version 3.0.

COMBIS version 3.0. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Sigg Robert, Schiöld Jenny
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1349--SE)
Nyckelord COMBIS, taktiska stödsystem, passiva sensor nätverk, COMBIS, tactical decision aids, passive sensor network
Sammanfattning För att kunna utvärdera scenarierna; försvar av hemmabas, under förflyttning och dolda framskjutna operationer har ett verktyg för utvärdering av passiva sensornätverk utvecklats i COMBIS. Genom att kunna utvärdera nya metoder och funktioner i ett sådant område hoppas vi att dialogen med användaren kan öka, både på det taktiska och operationella planet. I framtiden kommer COMBIS att kunna användas som en första plattform där nya idéer testas som senare kan implementeras i simuleringsramverk. Där kan användaren utvärdera scenarier där de nya idéerna finns med. Därigenom kan ytterligare ökad återkoppling till forskarna åstadkommas. I denna version av COMBIS har följande verktyg inkorporerats; kartverktyg, sedimentverktyg, möjlighet att sätta upp ett passivt sensornätverk, definiera den oceanografiska miljön samt de geologiska parametrarna, enkla akustiska sensormodeller och verktyg för att sätta detektionsparametrar. Både akustiska och elektromagnetiska passiva sensorer kan utvärderas. Detektionsberäkningarna bygger på sonarekvationen och dess motsvarighet i det elektromagnetiska fallet (ELFE).
Abstract The development of COMBIS has focused on passive sensor networks. In order to evaluate different scenarios such as protection of our home basin, during transit or during covert operations there has been a need to develop a sensor network tool within COMBIS. Today, COMBIS has the capability of demonstrating new models/functions/concepts in virtual operation areas. This hopefully leads to an increased dialogue with users both on a tactical and operational level. Our vision of the future is that COMBIS is used as a test platform for new ideas which then are implemented in simulation frameworks. Then, scenarios can also be simulated and more intensive feedback to researchers can take place. The implementations in COMBIS version 3.0 embrace; a map editor, a sediment editor, a tool for setting up passive sensor networks, defining the oceanographic environment and sediment parameters, simple acoustic sensor models and setting detection parameters. The passive sensors include both acoustic and electromagnetic surveillance methods. Detection probabilities are calculated using the sonar equation and the corresponding electromagnetic simplification (ELFE equation).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182