Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Iran,Iraq,Turkey,Azerbaijan and Armenia - a Security and Political Assessment.

Iran,Iraq,Turkey,Azerbaijan and Armenia - a Security and Political Assessment. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Sandström Emma
Ort: Stockholm
Sidor: 76
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1351--SE)
Nyckelord Iran, Irak, Turkiet, Azerbajdzjan, Armenien, säkerhet, politik, internationella relationer, inrikespolitik, ekonomi, Irak, Azerbaijan, Armenia, Turkey, security, politics, international relations, internal affairs, economy
Sammanfattning Iran,Irak,Turkiet,Azerbajdzjan och Armenien är fem länder belägna i en geopolitiskt viktig region i västra Asien. Iran har blivit föremål för ökat externt tryck, i synnerhet på grund av dess nukleära program. Det interna missnöjet med den teokratiska regimen ökar också. Den lågskaliga konflikten i Irak ser ut att bestå inom överskådlig framtid. På det inrikespolitiska planet återstår ett antal komplexa frågor att lösa innan Irak kan få en huvudsakligen respekterad och suverän nationell regering. Turkiets säkerhetspolitiska situation har förbättrats sedan de storskaliga striderna upphörde i Irak. Turkiet har återknutit nära relationer med USA och AKP-partiet har sjösatt ett flertal politiska och ekonomiska reformer i syfte att främja förhandlingarna med EU, även om medlemskap fortfarande är avlägset. Konflikten över Nagomo-Karabakh ser ut att förbli låst i ett kortare perspektiv i avsaknad av starka externa initiativ. Den azeriska presidenten Ilham Alijev har lyckats bibehålla goda relationer med Ryssland och västländerna och har förbättrat relationerna med Iran, men hans utrikespolitiska position förblir osäker. Armenien har också lyckats bibehålla goda relationer med både Ryssland och västländerna. det inrikespolitiska missnöjet ökar, men oppositionen har misslyckats med att utgöra en genuin politisk utmaning.
Abstract Iran. Iraq, Turkey, Azerbaijan and Armenia are five countries situated in a geopolitically important region in western Asia. Iran has been subject to increasing external pressure, in particular concerning its nuclear program. The internal discontent with the theocratic regime is also growing. Iraq is likely to remain plagued by low-level conflict during the foreseeable prospect. Internally, a large number of complex issues need to be solved before Iraq can have a largely respected and sovereign national government. Turkey´s security situation has improved after the end of major fighting in Iraq. Turkey has re-established good relations with the United States and the AKP party has launched several political and economic reforms in order to promote negotiations with the EU although membership remains distant. The Nagomo-Karabakh conflict looks unlikely to be solved in a short perspective in the absence of strong external initiatives. Azeri President Ilham Aliev has managed to maintain good relations with russia and western countries and has improved relations with Iran, but his internal political position remains unstable. Armenia has also managed to maintain good relations with both Russia and the western countries. Internal discontent is growing, but the opposition has failed to present a genuine political challenge.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182