Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hur kan Försvarsmaktens organisation kostnadseffektiviseras? Några erfarenheter.

Hur kan Försvarsmaktens organisation kostnadseffektiviseras? Några erfarenheter. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hedvall Maria
Ort: Stockholm
Sidor: 52
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1353--SE)
Nyckelord Organisationsekonomier, personalavveckling, outsourcing, economies of organization, down-sizing, Försvarsanalys, Defence Analysis
Sammanfattning I denna rapport beskrivs dels hur Försvarsmaktens organisation kan kostnadseffektiviseras, dels kostnader för personalavveckling, dels för outsourcing. I rapporten drivs tesen att en verksamhet kan organiseras på olika sätt och att kostnaderna varierar med hur verksamhet är organiserad. Kriteriet för kostnadseffektivast möjliga organisation är att den person ska fatta beslut som har nödvändig information och rätt kompetens för att göra det. Bland de slutsatser som dras är att Försvarsmaktens organisation kan kostnadseffektiviseras om * den person som har adekvat information och kompetens också är den som tar fram beslutsunderlag. * beslutsfattande enhet också ansvarar för konsekvenserna av sina beslut. * verksamhet organiseras så att kritisk kunskapsmassa skapas.
Abstract This report aims at describing how the choice of organizational structure (allocation of tasks and responsibilities), down-sizing as well as outsourcing drive costs. The criterion on which to organize is that the authority to make decisions rests with the party who best understands what the immediate circumstances call for.The conclusions are that the Swedish Armed Forces could be managed more cost-efficiently if * the decision-making unit has adequate information and competence, * the decision-making unit is responsible for the consequences of its decision-making, * the units are organized to breed critical mass.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182