Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Simulator functionality during simulations with the Austrian Air Force.

Simulator functionality during simulations with the Austrian Air Force. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nilsson Christoffer
Ort: Stockholm
Sidor: 9
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1360--SE)
Nyckelord FLSC, flygsimulering, Österrike, flygvapen, stridssimulering, FLSC, flight simulation, Austria, air force, combat simulation
Sammanfattning Vid övningar med Österrikes flygvapen på avdelningen för stridssimulering, FLSC, låg tillgängligheten på 97%. Detta trots problem med mjukvara, hårdvara och mänskliga faktorn. Även om tillgängligheten var väldigt bra finns det flera saker som kan göras bättre för att öka tillförlitligheten och kvalitén på simuleringarna.
Abstract The availability of the simulator at the Division of Combat Simulation, FLSC, during training with the Austrian Air Force was 97%. This was despite problems with software, hardware and human errors. Even though the availability is very satisfying there are several factors that can be improved to raise reliability and quality of the simulations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182