Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

ACES - Air combat evaluation system.

ACES - Air combat evaluation system. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Nählinder Staffan
Ort: Linköping
Sidor: 11
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1368--SE)
Nyckelord ACES, WVR, luftstrid, dogfight, flight training
Sammanfattning ACES - "Air Combat Evaluation System" är en forskningssimulator som är specialiserad på luftstrid "Within Visual Range (WVR)". Systemet består av två flygkabiner (pilotstationer) och en instruktörsstation. ACES är byggd runt ett flertal pedagogiska verktyg som syftar till att underlätta träning och inlärning av luftstrid. ACES är en forskningssimulator som ska användas för att bland annat utvärdera nyttan av pedagogiska verktyg vid träning av luftstrid samt tjäna som en utvecklingsplattform för att demonstrera och utvärdera fördelar med inbyggda pedagogiska verktyg och realtidsanalyser av ett flertal inbyggda luftstridsparametrar.
Abstract ACES - "Air Combat Evaluation System" is a research flight simulator specialized in within visual range (WVR) air-to-air combat. The system consists of two simulator cabins (pilot stations) and one instructor station. ACES is built around several pedagogical tools intended to make WVR-combat much easier to learn. ACES is a research simulator used for evaluation of pedagogical concepts of learning dogfight and to serve as a development simulator to demonstrate and evaluate the strengths of embedded pedagogical tools and online (real-time) analyses of important air combat flight parameters.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182