Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Lifecycle assessment of a PFHE shell grenade.

Lifecycle assessment of a PFHE shell grenade. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Hägvall Joakim, Hochschorner Elisabeth, Finnveden Göran, Overcash Michael, Griffing Evan
Ort: Stockholm
Sidor: 60
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1373--SE)
Nyckelord LCA, ammunition, militära produkter, fall studie, LCA, munition, military material, case study
Sammanfattning Samhället ökar idag de miljökrav som gäller för alla aktiviteter. Idag finns det en ökande förståelse för behovet att minska miljöskador, försvaret kan inte vara undantaget. Än så länge har en stor del av arbetet inom detta området varit fokuserat på direkt miljöpåverkan från de energetiska material som finns i ammunition. Det finns bara ett fåtal arbeten som har tittat på militär materiel med ett livscykel perspektiv. Denna rapport omfattas av ett två års projekt, finansierat av Svenska försvaret, som har haft avsikt att utföra livscykel analyser på ammunition. Som fallstudie har ammunition för Stridsfordon 90 valts. Resultatet från analysen visar att den största miljöpåverkan kommer från att använda granaten i vad som skulle kunna liknas med en krigssituation. Den visar också att metaller och icke förnyelsebara energikällor har ett stort inflytande på livscykeln.
Abstract The environmental constraint on all activities in society increases. Today there is a growing understanding of the need to minimize the environmental impacts and the military defence can not be an exception. So far, most of the work in this field has been focused on the direct environmental impact from the energetic materials in the munition. There has been a very small amount of work on the life cycle aspects concerning military materiel. This report describes a two year project, funded by the Swedish Armed Forces, with the purpose of performing life cycle assessments of munitions. As a case study, grenades for the Swedish combat vehicle 90 were chosen. The results from this study show that the most environmental severe process is the use of the grenade in a warlike situation. It also shows that the use of metals and non renewable energy sources have a large impact on the life cycle.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182