Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Pulsdetonationsmotorn - Verksamhet under 2004.

Pulsdetonationsmotorn - Verksamhet under 2004. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Tegnér Jon, Olsson Stefan, Elfsberg Mattias
Ort: Stockholm
Sidor: 17
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1377--SE)
Nyckelord Pulsdetonationsmotor, Puls detonation engine
Sammanfattning I denna rapport redovisas resultaten från körningar med en pulsdetonationsmotor i kontinuerlig drift. Ett driftläge identifierades där bränsleluftblandningen detonerar under i stort sett varje puls. Till skillnad från vad som är brukligt i denna typ av motorer sprutas bränsle/luftblandningen in genom ett antal ventiler längs motorns ena sida, och för det driftläge där blandningen detonerade uppkommer detonationerna efter en "uppstartningstid" (ett fåtal sekunder). Orsaken till detta beteende är inte klarlagt, men det korrelerar väl med temperaturen i motorn. Ett system baserat på hastighetsuppskattningar av förbränningsfronten mellan olika stationer i motorns längsriktning användes för att avgöra om blandningen detonerade eller inte. Förbränningsfrontens ankomsttid vid de olika stationerna bestämdes genom att mäta ledningsförmågan mellan elektroderna på vanliga tändstift.
Abstract A pulse detonation engine were operated in continuous mode, and a state were identified where the media in almost all of the pulses detonated. In contrast to what is common, this engine utilizes injection of fuel/air through several ports along one side of the engine, and for the state were the media detonates there is a short "delay time" (a few seconds) before the pulses detonates. The reason for this behavior is not clear, but it correlates well with the temperature in the engine. A system using estimates of the speed of the combustion front between different positions along the side of the engine were used to determine whether the engine detonated or not. The conductivity between the electrodes on ordinary spark plugs were used to determine the arrival of the front to the different positions.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182