Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

High speed combustion - Activities during 2004.

High speed combustion - Activities during 2004. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Carlsson Torgny, Norrefeldt Martin, Elfsberg Mattias, Wallin Sara
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1378--SE)
Nyckelord Framdrivning, förbränning, experimentella metoder, laserinducerad fluorescens, skugg- och slirteknik, interferometri, propulsion, combustion, experimental methods, laser induced fluorescence, shadow and schlieren technique, interferometry, hologrphy
Sammanfattning En redogörelse ges av det arbete som bedrivits under 2004 i projektet Framdrivning för diagnostisering av HHF - höghastighetsförbränning. Verksamhetens syfte är att utveckla FOIs förmåga att utnyttja nya experimentella tekniker för förbränningsstudier. De mätmetoder som används är LIF - Laserinducerad fluorescens, slir-, skugg- och interferometrisk teknik (framförallt holografi), det senare i samarbete med LTU-Luleå tekniska universitet. I denna rapport beskrivs dels förändringar och förbättringar av den experimentella teknik som används för PLIF (Planar Laser Induced Fluorescence), dels utvecklingen av utvärderingsmetoder för att kombinera interferometri och slirmätningar i syfte att utnyttja vardera metodens fördelar och på så sätt förbättra mätningarnas noggrannhet och tillförlitlighet. Experimenten har utförts i den i projektet uppbyggda förbränningsriggen, där utbredning av en jetstråle som uppkommer pga. förbränning av luft/vätgas-blandning i en kavitet med ett litet utblåsningshål har studerats. En redovisning ges av de experimentella resultaten och utvärderingarna av dessa.
Abstract An account is given for the work that has been done to study high speed combustion during 2004 in the FOI-project, Framdrivning (Propulsion). The high speed combustion work was initiated with the aim to develop FOI:s competence in new experimental techniques for combustion diagnostics. The experimental methods used are LIF - Laser Induced Fluorescence, shadow, schlieren and interferometrical methods (primarily holography), the latter in cooperation with LTU-Luleå Technical University. This report describes the changes and the improvements which have been done to the experimental technique used for PLIF (Planar Laser Induced Fluorescence). It also describes the development of evaluation methods to combine schlieren and interferometry in order to benefit from the advantages of each of them. The experiments were done in the high speed combustion rig which has been built in this project, where the propagation of a high speed turbulent flame jet of an air/hydrogen gas mixture was studied. Descriptions are given of the experimental results and the evaluation of the results.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182