Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Generisk VV&A process: En VV&A handbok från THALES JP 11.20.

Generisk VV&A process: En VV&A handbok från THALES JP 11.20. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Yi Choong-ho, Brade Dirk
Ort: Stockholm
Sidor: 79
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1379--SE)
Nyckelord VV&A, (verifiering, validering, och ackreditering), process, VV&A handbok, gemensam europeisk, VV&A metodologi, THALES JP 11.20, CEPA, WEAG, verification, validation, and accreditation, VV&A User´s Manual, Common European VV&A, methodology
Sammanfattning Under mars 2003 - augusti 2004 har FOI-projektet "VV&A(verifiering, validering och ackreditering)av simuleringsmodeller" medverkat i ett europeiskt samarbetsprojekt THALES JP 11.20(forkortat ill JP11.20)"Common validation, verification and accreditation framework for simulation", inom CEPA(Common european Priority Area), WEAG(Western European Armaments Group). Syftet med JP11.20 var att ta fram en teknisk plattform för en gemensam europeisk VV&A metodologi. Rapporten presenterar resultatet från detta samarbete genom att bifoga en av de två JP11.20 huvudrapporterna i sin helhet som bilaga. I den bifogade JP 11.20 rapporten presenteras en generisk VV&A process som en "User´s Manual", en lättförståelig handbok för användare, d.v.s. de som utför VV&Aarbeten. Processen består av ett flöde aktiviteter och produkter från dessa aktiviteter, och tillhandahåller en vägledning för användare vid planering och genomförande av VV&A enligt JP 11.20 metodologin.
Abstract During march 2003 to August 2004 the FOI-project "VV&A(verification, validation and accreditation) of simulation modells´" has participated in an European cooperation THALES JP 11.20, "Common validation,verification and accreditation framework for simulation", within CEPA (Common European Priority Area)WEAG (Western european Armaments Group). The purpose of JP11.20 was to develop a technical platform for a common European VV&A methodology. This report presents the result from the cooperation by enclosing one of the two JP 11.20 main reports in it whole as an appendix. In the enclosed JP 11.20 report a generic VV&A process is presented as a User´s Manual which is intended to be easy to inderstand for the user, i.e.those who conduct VV&A. The process consists of a flow of activities and products that are generated from the activities, and enables the user to plan and conduct a VV&A endeavour according the the JP 11.20 methodology.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182