Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

The 35th Nordic seminar on detection seismology.

The 35th Nordic seminar on detection seismology. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Norrbrand Eva (ed.)
Ort: Stockholm
Sidor: 48
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1381--SE)
Nyckelord Seismologi, detektion, övervakning, nukleär, explosion, jordskalv, lokalisering, seismicitet, nätverk, seismology, detection, monitoring, nuclear, explosion, earthquake, location, seismicity, network
Sammanfattning Föreliggande rapport innehåller program, deltagarlista samt sammanfattning till presentationer och posters, som hölls vid det 35:e Nordiska Seminariet i Detektionsseismologi Åkersberga 29 september - 1 oktober 2004. Seminariet organiserades i samarbete med Uppsala universitet och det bekostas till del av projektet NDC-Seismoakustik. Dessa seminarier har en lång tradition och de organiseras av de nordiska länderna efter ett cykliskt schema. Det huvudsakliga syftet har varit att främja nordiskt samarbete på seismologiområdet ursprungligen främst med tanke på övervakning av provstoppsavtalet. Efterhand har också andra områden inom mer generell seismologi inkluderats i seminarieprogrammet. Diskussionerna under seminariet underströk betydelsen av ett ökat samarbete med Baltikum för att få en bättre seismologisk övervakning av östersjöområdet. Särskilt pekade man på betydelsen av ett utökat utbyte av både vågformsdata och parameterdata. Seminarieprogrammet inkluderade också en båttur i Stockholms skärgård med middag ombord och detta var mycket uppskattat av deltagarna. I seminariet deltog totalt 33 personer varav en från Litauen och en från Nederländerna. Det Nordiska Detektionsseminariet nästa år kommer att hållas i Danmark eller eventuellt på Grönland.
Abstract This report includes program, list of participants and abstracts for the oral presentations and posters held at the 35th Nordic Seminar on Detection Seismology in Åkersberga, Sweden September 29 - October 1, 2004. The seminar was organized in cooperation with Uppsala University and funded partly by the project NDC-seismoacoustics. These seminars have a long tradition and they are organized on a circular schedule among the Nordic countries. The main purpose has been to stimulate Nordic cooperation in the field of seismology originally focused on verification related to the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT). Today also other topics in general seismology are included in the program. The discussions during the seminar underlined the importance of cooperation between the Nordic countries and the Baltic states in order to improve the monitoring of the Baltic Sea area. The benefit of sharing both parametric and wave form data was pointed out by several participants. On the second day of the seminar a boat trip in the Stockholm archipelago was included in the program and this was much appreciated by the participants. This seminar was attended by 33 participants including one person from Lithuania and one person from the Netherlands. The next seminar in 2005 will be held in Denmark. Greenland was also mentioned as a possible location for the meeting.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182