Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förstudie Telekrig i urban miljö.

Förstudie Telekrig i urban miljö. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Berglund Lars, Arnsby Jan, Höijer Magnus, Jonsson Nils-Uno, Klum Peter, Olsson Gustaf, Sjöquist Lars, Waern Åsa
Ort: Linköping
Sidor: 53
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1386--SE)
Nyckelord telekrig, urban miljö, MOUT, SIB, kommunikation, sensorer, scenario, electronic warfare, urban terrain, FIBUA, communications, sensors
Sammanfattning Rapporten belyser tekniska och taktiska behov av telekrig vid strid i urban miljö. Förstudien har koncentrerat sig på de mindre stridsenheterna som går främst. Därför har system som kan utnyttjas direkt av de främre enheterna studerats och diskuterats. Förstudien kan konstatera (trots att det egentligen ligger utanför förstudiens uppgift) att den första åtgärd som bör tas för att höja effektiviteten är att alla enskilda skyttesoldater får en egen radio (typ jaktradio eller motsvarande). Framkomna behov för forskning och fortsatt verksamhet inom telekrigområdet ges i kortform nedan. Försök med pejling mot kommunikation i urban miljö Korthållskommunikation baserat på miniatyriserat TK-system Skydd mot fjärrutlösning av IED ("Improvised Explosive Devices") VMS vid strid i bebyggelse HPM - UWB HPM - Effekt vid strid i urban miljö HPM - Verkan på enkla generiska halvcivila objekt Förslag till fortsatta aktiviteter inom andra FoT-områden görs inne i rapporten.
Abstract The report describes technical and tactical need for EW in urbanized terrain. This pre study has a focus on the small front units. Studies and discussions in this report have been concentrated at systems that can be used directly of these front units. This pre study suggests (even if it is not within the task for the pre study) that the first thing to do is to make sure ever rifleman has his/hers own communication radio. The research areas of interest for EW in urban environment are: Location of communications in urbanized terrain by using Electronic Support Short range communication based on an miniaturized EW-system Protection against remote controlled IED ("Improvised Explosive Devices") EW-suite in urbanized terrain HPM - UWB HPM - Effects when used in urbanized terrain HPM - Effects on simple generic civilian objects Suggestions for activities in other research areas than EW are given in the report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182