Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

MIMO-system i akustisk undervattenskommunikation.

MIMO-system i akustisk undervattenskommunikation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Öberg Tommy
Ort: Stockholm
Sidor: 36
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1388--SE)
Nyckelord Undervattenskommunikation, akustisk kommunikation, MIMO, Space-Time Coding, Shannon, underwatercommunications, acoustic communication, MIMO, Space-Time Coding, Shannon
Sammanfattning I rapporten ges en introduktion till MIMO-system och Space-Time kodning, samt en motivering för användande av MIMO-system i akustisk undervattenskommunikation. MIMO-system är ett sätt att öka datatakten och säkerheten i ett överfört meddelande genom att använda flera parallella sändare och mottagare (Multiple Input Multiple Output). I rapporten behandlas de teoretiska grunderna bakom överföringskapaciteten i MIMO-system. Metoder för att uppnå maximal kapacitet givet en viss kanal ges. Bakgrunden till Space-time koder ges. Ett exempel på Space time koder som ger full diversitetsvinst är Alamoutis kodningsmetod. En metod att konstruera spaljékoder, som både ger kodnings- och diversitetsvinst presenteras. För att underlätta läsarens förståelse är den matematiska behandlingen relativt grundlig och detaljerad.
Abstract In the report an introduction to MIMO systems and Space-Time coding is given, also a motivation for the use of MIMO systems in acoustic underwater communication is given. MIMO system is a way to increase the data rate and security in a transmitted message by using several transmitters and receivers in parallel (Multiple Input Multiple Output). In the report, the theoretical basis behind the transmission capacity in MIMO system is discussed. Methods to achieve maximal capacity for a given channel are given. The background to Space-time coding is given. An example of Space-time codes giving full diversity gain is Alamouti´s coding method. One method to design trellis codes, giving both coding and diversity gain is presented. To simplify the reader´s understanding the mathematical treatment is relatively thorough and given in detail.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182