Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kvantitativa beslut i nätverksbaserat försvar.

Kvantitativa beslut i nätverksbaserat försvar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Falk Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1390--SE)
Nyckelord Telekrig, sensorsystem, störning, information, onformationsflöde, tvetydighet, electronic warfare, sensor system, jamming, information, information flow, ambiguity
Sammanfattning Funktion och tålighet hos militära ledningssystem beskrivs genom att studera informationsflödet i ett nätverk. En analys från sensorer till beslutsfattare kräver detaljerad kunskap om osäkerheterna i systemet men leder också till optimala beslut. Metoden kan användas för att beskriva nätverkens prestanda vid telekrig och andra former av bekämpning samt för att dra slutsatser om stabiliteten hos olika nätverksstrukturer. En viktig slutsats är att en sannolikhetsbeskrivning ofta måste omfatta såväl sensorer som observatörer. Analysen visar att tvetydigheter är ett problem även i ett system av sensorer och att vilseledning är en effektiv metod för bekämpning av nätverk.
Abstract The performance and robustness of military command systems have been investigated by studying the information flow in a network of sensors. This kind of analysis extending from sensors to decision makers requires a detailed knowledge of uncertainties in the system but can lead to optimal decisions. The method described can be used to analyse the performance of sensor networks affected by electronic warfare and other forms of attack. One can also draw conclusions concerning the stability of different network structures. The main conclusion is that a description in terms of probability in general must include both sensors and operators. The analysis reveals that ambiguities remain a problem in a network of radar sensors and that deception is an effective method of attacking sensor networks.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182