Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Homeland security summit, Washington D C 2004-06-02--04.

Homeland security summit, Washington D C 2004-06-02--04. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Janzon Bo
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1391--SE)
Nyckelord Sammhällets säkerhet, konferens, utställning, industriell marknad, interaktivt spel, home security, conference, exhibition, industrial market, interactive game
Sammanfattning Konferensen och utställningen "Homeland Security Summit" genomfördes i Washington D.C., 2-4 juni 2004. Den anordnades av McGraw-Hill Group. Arrangören hade anlitat ett stort antal kvalificerade föreläsare. Dept. of Homeland Security och de berörda myndigheterna deltog mest med representation på mellannivå och de synpunkter dessa personer framförde kom ofta till korta gentemot de mer kritiska rösterna. Vid konferensen genomfördes ett intressant interaktivt spel avseende större samordnade terroristangrepp mot USA, "Guardian Eagle". Detta spel upplevdes som realistiskt, väckte intresse bland deltagarna och gav i en del fall ganska oväntade svar och reaktioner på de frågor som ställdes och de beslutssituationer som deltagarna ställdes inför. Spelet bidrog starkt till deltagarnas förstående och insikt. Den marknad som "Homeland Security" erbjuder i USA för företagen är stor, från c:a 50 miljarder USD i år upp till en bedömd nivå av 120 miljarder USD år 2015. I rapporten föreslås att ett spel av liknande typ anordnas i Sverige, främst inriktat mot regeringen och berörda myndigheter. En liknande konferens som den aktuella kan troligen komma att anordnas i Europa inom några år.
Abstract The "Homeland Security Summit & Exposition" occurred in Washington D.C, on 2-4 June 2004. It was organised by the McGraw-Hill Group. A great number of highly qualified lecturers participated. The Dept. of Homeland Security and relevant Federal Authorities were largely represented at intermediate level; hence the comments of these persons often were overwhelmed by more critical voices. At the conference an interesting interactive game was presented, describing larger, coordinated terrorist attacks against the US. The game was realistic, aroused interest among the participants and sometimes gave rather unexpected answers and reactions to questions posed and decision situations presented to the participants. The game contributed much to the understanding and insight of the participants. The market for industries producing "Homeland Security" equipment and other relevant products in the US is quite large, this year about USD 50 billion, estimated to rise to about 120 billion by 2015. The report proposes the arrangement of a game of similar type in Sweden, mostly aimed at a target group consisting of the Swedish Government and relevant Agencies and Authorities. In the longer run, it may be possible that a conference similar to this one will be organised in Europe.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182