Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Electromagnetic transfer effectiveness of complex electronic equipment.

Electromagnetic transfer effectiveness of complex electronic equipment. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Höijer Magnus, Isovic Vanesa, Bäckström Mats
Ort: Linköping
Sidor: 51
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1395--SE)
Nyckelord HPM, transmissionskopplingsverkan, mottagningskopplingsverkan, direktivitet, strålningsverkningsgrad, high power microwaves, receiving transfer effectiveness, transmission transfer effectiveness, directivity, radiation efficiency
Sammanfattning HPM kan störa och/eller förstöra elektronik utrustning. I denna rapport beskrivs störelse- och förstörelseprocesserna på ett systematiskt sätt. Vi visar, utgående från mätresultat på verklig tämligen välskyddad elektronikutrustning, hur kopplingen till elektronik utrustning kan beskrivas med hjälp av den av oss föreslagna storheten: mottagningskopplingsverkan. Ju mindre mottagningskopplingsverkan är, desto bättre skyddad är den mest kritiska elektronikkomponenten. Mottagningskopplingsverkan består av produkten av fyra faktorer. De två första faktorerna, impedansmissanpassningsfaktorn och strålningsverkningsgraden är de två fundamentala bidragen i skyddsverkan. Det är slående att se att för ett fåtal diskreta frekvenser så kan strålningsverkningsgraden vara nära 0 dB, jämfört med dess typiska värde på minus något tiotal dB. Produkten av de två sista faktorerna i mottagningskopplingsverkan, den partiella direktiviteten, beror av från vilket håll testobjektet bestrålas samt orienteringen och typen av polarisation som används. Med hjälp av uppnådd kunskap visar vi i ett praktiskt exempel hur osäkerheten i RS-testning kan minskas genom att byta ut RS-testning i riktningsdomän mot testing i frekvensdomän.
Abstract High Power Microwaves (HPM) can disturb and/or destroy electronic equipment. This report provides a systematic approach describing the disturbance and destruction processes. We show outgoing from measurement results on real rather well protected electronic equipment, how the electromagnetic coupling to the electronic equipment can be described by the here proposed quantity: receiving transfer effectiveness. The smaller the receiving transfer effectiveness is, the better protected the most critical electronic component is. The receiving transfer effectiveness consists of the product of four factors. The two first factors, the impedance mismatch factor and the radiation efficiency are the fundamental parts in the protection. It is striking to see how the radiation efficiency can be close to 0 dB four a few discrete frequencies compared to its typical value of minus a few tens of dB. The product of the last two factors, the partial directivity, depends on from which direction the test object is irradiated, together with the orientation and type of polarisation in use. By help of the knowledge gained, we show in a practical example, how the uncertainty in a Radiated Susceptibility test can be lowered by interchanging testing in the directional domain by testing in frequency domain.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182