Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bärbara strömkällor för framtidens soldat.

Bärbara strömkällor för framtidens soldat. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Gunnarsson Gunnar
Ort: Linköping
Sidor: 37
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1396--SE)
Nyckelord strömförsörjning, laddning, batterier, alternativa strömkällor, bränslecell, power supply, charging, batteries, alternative power sources, fuel cell
Sammanfattning Rapporten beskriver de i dag tillgängliga och i nära framtid möjliga strömkällor för framtidens soldat: batterier och alternativa strömkällor. Fördelar och nackdelar redovisas i löpande text. Faktorer som påverkar val av strömkälla diskuteras också i bilaga 2. Rekommendationer och slutsatser om "bästa val" kan inte göras utan kännedom om enskilda objekts energiförsörjning, soldatens uppdrag och påverkande miljöfaktorer.
Abstract The report describes today available or in the near future possible power sources, suited for a single soldier: batteries and alternative power sources. Advantages and disadvantages is currently discussed. Factors influencing the choice of power source is further discussed in Appendix 2. Conclusions and recommendations of "best choice" can not be done without knowledge of the power demand of the equipment, the soldiers mission and climate influence.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182