Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Tracking a missile in a multistatic radar network.

Tracking a missile in a multistatic radar network. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Haapalahti Gustav, Murdin Daniel
Ort: Linköping
Sidor: 25
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1400--SE)
Nyckelord radar, målarea, nätverk, aasr, målföljning, cross-section, network, tracking
Sammanfattning Prestandan som kan uppnås med målföljning på en missil som flyger genom ett radarnätverk undersöks genom att kombinera olika simuleringsmodeller och filter. Ett nätverk av radarstationer som kan mäta monostatiskt och bistatiskt avstånd samt Doppler används och data från varje stationspar matas in i ett Kalman-filter. Prestanda för målföljningsfiltret analyseras och jämförs med resultat som bara använder momentana mätningar. Jämförelsen mellan momentana mätningar och målföljning visar att målföljning förbättrar noggrannheten i positions-och hastighets-skattningar betydligt. Med lågtflygande mål kan vi konstatera att ett vanligt Kalman-filter hoppar mellan tvetydiga lösningar ovan och under jord, men med några restriktioner elimineras det problemet.
Abstract The performance that can be achieved when tracking a missile that flies through a radar network is investigated using simulation models and filters. A network of radar stations that can measure monostatic and bistatic range and Doppler is used and the data from each station pair is fed into a Kalman filter. The performance of the tracking is evaluated and compared with the results using only momentaneous measurements. The comparison between momentaneous measurements and tracking shows that tracking significantly increases accuracy for position and velocity estimates. With low flying targets we find that a regular Kalman filter jumps between ambiguous solutions above and below ground, but with a few restrictions that problem is eliminated.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182