Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utvätdering av återvinningsmetoder på nyframtagna explosivämnen.

Utvätdering av återvinningsmetoder på nyframtagna explosivämnen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hägvall Joakim, Johansson Martin, Holmgren Erik
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1402--SE)
Nyckelord Explosivämnen, miljö, återvinning, försvaret, explosives, environment, reuse, defence
Sammanfattning Idag strävar samhället efter att återvinna så mycket material som möjligt. Detta är främst av miljöskäl. Svenska försvaret är på framkant när det gäller miljöfrågor inom försvarsorganisationen. Projektet är en del i att öka försvarets miljöhänsyn. Idag återvinner försvaret stora delar av de energetiska material som går till destruktion, detta projekt tittar på hur det skall var möjligt också i framtiden. Detta projekt har undersökt möjligheten att återvinna energetiska material från explosivämneskompositioner som utvecklas idag. Genom att välja ett lämpligt lösningsmedel för varje komposition har det visat sig möjligt att återvinna energetiska material från kompositioner med tvärbundna plaster, det vill säga de explosivämnen som idag utvecklas. Med hjälp av HPLC-MS och DSC har också visats att de produkter som metoden producerar är rena. Det behövs dock ytterligare analyser för att se om denna produkt uppfyller kraven för militära specifikationer. Rapporten visar att det är möjligt att återvinna olika kompositioner av "framtidens" explosivämnen. Det har inte gjorts försök att optimera processen för återvinning utan rapporten visar bara på möjligheterna.
Abstract The society today looks for an increase in reuse of materials. The purpose of this reuse is mainly environmental. The Swedish Defence is in the lead, when concerning environmental issue within the defence community. This project is trying to increase the defence environmental considerations. Today the Swedish Defence reuse large portions of all the energetic materials that are marked for destruction. This project looks at the possibility to maintain this amount of reuse even in the future. The project has examined the possibility to reuse energetic materials from explosives compositions that are developed today. By chosing a solvent depending of the composition, it has been shown that it is possible to reuse energetic materials from explosive composition, with crosslinked polymers, thus meaning explosives that are developed today. Analysis with HPLC-MS and DSC show that the products are pure, but several other analyses are needed to fulfill any military specifications. The report shows that it is possible to reuse different compositions that are under development, no efforts to optimise the process has been made, thus this report only show the reuse possibility.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182