Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A boundary element code with implemented equations for static electric fields.

A boundary element code with implemented equations for static electric fields. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Claésson Henrik
Ort: Stockholm
Sidor: 11
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1404--SE)
Nyckelord Randelementkod, integralekvationer, statiska elektriska fält, Lagrange basfunktioner, triangulära element, boundary element code, integral equations, static electric field, Lagrangian basis function, triangular elements
Sammanfattning I denna rapport beskrivs arbetet som gjorts med att ta fram teori för randelementkod, de elektrostatiska integralekvationerna samt implementeringen av dessa. Vi ger också ett par exempel på validering av implementeringen, dels mot en analytisk lösning som funktion av diskretiseringen av ytan, där vi ser den förväntade konvergensen, samt dels som en jämförelse av lösningen från en kommersiell randelementkod på en mer avancerad geometri, där vi ser liknande lösningar.
Abstract In this report we give the theory for a boundary element code, electrostatic integral equations and the numerical implementation. We show example of validation conducted against an analytical solution as a function of the surface discretization, where we see the expected convergence, as well as a comparision of the solutions between a commercial boundary element code and our for a more advance geometry, which result in similar solutions.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182