Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FoRMA Teknik. Arbetslägesrapport och preliminära resultat.

FoRMA Teknik. Arbetslägesrapport och preliminära resultat. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Alvå Peter (red)
Ort: Stockholm
Sidor: 215
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1407--SE)
Nyckelord Teknisk prognos, nätverksstrid, technical forecast, centric warfare
Sammanfattning Rapporten redovisar arbetsläge efter september 2004 och en arbetsplan för fortsatt verksamhet för FoRMA Teknik, som är en delverksamhet i FOI-projektet FoRMA. Några preliminära resultat från en fördjupning av nätverkstekniska frågor redovisas också. Tekniskt underlag för fortsatt prognosarbete och konsekvensanalys har tagits fram av FoRMA och FMV-projektet Teknisk Prognos och redovisas i två bilagor till denna rapport.
Abstract This is a status report for FoRMA Teknik, a part of the FoRMA project at FOI. Some preliminary results from a study of technical aspects of Network Centric Warfare are also presented. Base data to be used for technical forecast and analysis are presented in two supplements.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182