Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bayesianska nätverk och dess tillämpningar inom OA-verksamheten.

Bayesianska nätverk och dess tillämpningar inom OA-verksamheten. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Blixt Johan, Jansson Benny, Mossberg Karin
Ort: Stockholm
Sidor: 35
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1411--SE)
Nyckelord Bayesianska nätverk, beslutsproblem, OA-grupper, tillämpningar, Bayesian Networks, Decision Problems, OA-teams, practice
Sammanfattning Rapporten ger en översikt av vad Bayesianska nätverk (BN)är, hur och när Bayesianska nätverk kan användas samt vilka problem som lämpligen kan modelleras med metoden. Rapporten kan fungera som en kort introduktion för den som vill sätta sig in i området och inte har några förkunskaper om Bayesianska nätverk. Vi har särskilt tittat på användbarheten av metoden på sådana problem som finns inom Försvarsmakten och som Försvarsanalys OA-grupper kan tänkas tillfrågas att lösa. Vi har tittat närmare på tre olika programvaror som stödjer utvecklandet och användandet av Bayesianska nätverk, Hugin,Netica och GeNle, och diskuterar deras inbördes styrkor och svagheter. Alla tre programmen är lätta att använda och det går snabbt att bygga en BN-modell - man kan bygga en fullt fungerande prototyp på bara någon timme. Vi bedömer att Bayesianska nätverk är användbara på flera sorters problem, dels sådana som OA-grupperna löser idag, som exempelvis framtagning av avdömningsunderlag, dels sådana som OA-grupperna traditionellt inte brukar lösa, men där de skulle kunna erbjuda sina tjänster. Exempel i den senare kategorin är sensorfusion/datafusion och bedömning av värdet på underrättelser.
Abstract The report gives an overview of what Bayesian networks (BN)are, how and when they can be used and what types of problems they are suitable for. The report can be used as a short introduction to Bayesian networks for those without previous knowledge of the method. Our emphasis has been on the applicability of the method to the types of problems that are common in the Armed Forces and that the OA-teams of Defence Analysis might be asked to solve. We have examined three different programs for building and analysing Bayesian networks, namely Hugin, Netica and GeNle, and we discuss their strengths and weaknesses. All three programs are easy to use, models can be built quickly and it is possible to build a fully functional prototype in about an hour. We believe that Bayesian networks can be used to handle several types of problems, some that are handled by the OA-teams today, like combat assessments, and others that the OA-teams do not solve today, but could possibly do in the future. Examples in the latter category are data and sensor fusion and evaluation of the value of intelligence.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182