Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

GENPOD.

GENPOD. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Klum Peter, Andersson Åsa
Ort: Linköping
Sidor: 26
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1414--SE)
Nyckelord telekrig, simulering, radarstörsändare, radar, electronic warfare, simulation, radar jammer
Sammanfattning Rapporten presenterar den första versionen av GENPOD (GENetic POD). GENPOD är en komponentbaserad struktur för modellering av radarstörsändare. De utvecklade modellerna är avsedda att användas för att värdera telekrig på teknisk och stridsteknisk nivå i duellsimuleringar en mot en, men även i scenarier med några mot några. Den modulära uppbyggnaden av radarstöraren medför att varje delkomponent är väl avgränsad och har ett väldefinierat interface mot andra delkomponenter. Fördelarna med en sådan struktur är många, bl.a. att ny funktionalitet enkelt kan adderas m.h.a. generiska komponenter, uppdatering underlättas samt att endast nödvändig kod exekveras vilket ger tidsvinster. Utvecklingen har skett parallellt med utvecklingen av en radarmodell inom simuleringsramverket EWSim för telekrigsdueller. I slutet av rapporten presenteras testresultat från repeter- och brusstörning mot en spaningsradarmodell samt förslag på fortsatt arbete.
Abstract This report presents the first version of GENPOD (GENetic POD). GENPOD is a component based structure for radar jammer modelling. The developed models are intended to be used in technical duel simulations for electronic warfare assessments on combat and low tactical levels. The simulations can include one-to-one or many-to-many scenarios. The modular design of the radar jammer entails well-defined components and interfaces. There are many advantages with such a structure, e.g., new functionality can easily be added using generic components, updating is facilitated and only necessary code is executed, which results in time profits. Development of GENPOD has taken place in parallel with development of a radar model within EWSim, a framework for electronic warfare duel simulations. Test results from repeater and noise jamming against a surveillance radar are presented as well as suggestions for further work.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182