Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Information & Knowledge management for NBI (Network-Based Intelligence).

Information & Knowledge management for NBI (Network-Based Intelligence). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eklöf Martin, Hörling Pontus, Svan Pernilla, Suzic Robert, Yi Choong-ho
Ort: Stockholm
Sidor: 65
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1417--SE)
Nyckelord Information, kunskap, underrättelse, semantiska webben, RDF, OWL, information, knowledge, intelligence, semantic web, RDF, OWL
Sammanfattning Den nätverksbaserade underrättelsetjänsten (NBU), som utgör en del av det nätverksbaserade försvaret (NBF), skall förse användare inom skilda domäner med verktyg som möjliggör effektivt informations- och kunskapsutbyte inom underrättelseområdet. NBU skall ge tillgång till tjänster som underlättar samarbete i distribuerade och nätverksbaserade organisationer. Vidare skall NBU ge möjlighet till automatisering av underrättelserelaterade processer som med dagens teknik ofta kräver mänsklig inblandning. I början av 2004 tilldelades FOI medel för forskning relaterat till informations- och kunskapshantering inom NBU. Det långsiktiga målet med denna forskning är att generera kunskap och underlag inför realiseringen av NBU. Detta arbete utreder och föreslår språk för informations- och kunskapshantering inom NBU, samt identifierar brister i dessa språk med underrättelsedomänens behov och krav i åtanke. Vidare ges även förslag på en övergripande arkitektur för NBU, samt metoder och teknologier som anses viktiga för realiseringen av NBU.
Abstract The vision of a future Network-Based Intelligence (NBI) service, considered for the Swedish Armed Forces (SWAF), comprises the ability to safely and easily provide and be provided with knowledge relevant for a certain context. NBI should deliver services that will ease cooperation in distributed and networked organizations, and enable automation of intelligence-related processes. In the beginning of 2004, the Swedish Defence Research Agency (FOI) was assigned the task to conduct research related to knowledge management within NBI. The long-term purpose of the research is to provide the Swedish intelligence community with knowledge required for the realization of and shift towards NBI. This study examines and proposes languages for information and knowledge representation within NBI, as well identifying crucial areas where these languages are insufficient at the moment. Furthermore, the study proposes a high level architecture for NBI and suggests methods and techniques for its successful realization.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182