Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inledande studie Sensorer för urban miljö. (H-bilaga FOI-RH--0372--SE)

Inledande studie Sensorer för urban miljö. (H-bilaga FOI-RH--0372--SE) Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Svensson Lage, Ahlberg Jörgen, Axelsson Dan, Habberstad Hans, Jonsson Nils-Uno, Jänis Anna, Kariis Hans, Kjellgren Jan, Murdin Daniel, Nilsson Stefan, Svedin Jan
Ort: Linköping
Sidor: 44
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1420--SE)
Nyckelord sensorer, bebyggelse, radar, elektrooptik, akustik, terrorism, internationell verksamhet, övervakning, väpnad strid, sensors, electrooptics, acoustic, international operations, urban terrain, surveillance, terrorism armed combat
Sammanfattning Den urbana miljön är viktig att kunna hantera ur ett brett perspektiv från övervakning liknande den situation vi har i samhället idag och hela vägen till den väpnade striden. Vi har arbetat med två scenarier varav det ena kallas Övervakningssituation och det andra Väpnad strid med bataljon. Ur dessa scenarier har vi valt ut 16 typsituationer som vi kopplat sensorerna till. Vi har tagit fram 58 spelkort som visar på olika sensorer och andra system som är lämpliga för den urbana miljön. Det har startats en hel del forskning på senare år med inriktning på den urbana miljön. Många sensorsystem kan klara detektion men för klassificering och framför allt identifiering finns det fortfarande stora frågetecken. Här finns det många system som verkar lovande. Det krävs dock forskning både på sensorer och på databehandling. Analysen av de olika sensorteknologier visar på en hel del intressanta forskningsområden. Krav på snabb och säker informationen ställer stora krav på automatisk datahantering. I slutändan måste beslutsfattare från lägsta soldatnivå till höga chefer ha det stöd som olika situationer kräver.
Abstract It is important to handle the urban environment from a broad perspective, from the everyday civilian surveillance situation to full scale war. We have worked with two scenarios; Surveillance situation and Battalion´s armed combat. From these scenarios we have selected 16 typical situations with which we have associated sensor systems. We have produced 58 system cards showing sensors and other systems which are suitable for urban environments. In recent years, significant amounts of research about the urban environment have been started. Many sensor systems are able to handle detection, but for classification and especially for identification, there are still many unanswered questions. Here much additional research is needed, both in sensors and in data processing. The analyses of the different sensor technologies show many interesting research areas. The demand for fast and reliable information sets high requirements for automatic data processing. In the end, decision makers from low rank soldiers to high commanders must be given the support required for different situations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182