Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Methods for validating optical signature simulations - progress report.

Methods for validating optical signature simulations - progress report. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Hermansson Patrik, Nyberg Sten, Andersson Erik, Börjesson David
Ort: Linköping
Sidor: 42
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1421--SE)
Nyckelord modellering, validering, osäkerhet, felfortplantning, Monte Carlo, IR, signatur, texturmått, modelling, validation, uncertainty, error propagation, signature, image features
Sammanfattning Den här lägesrapporten beskriver det pågående arbetet med att utveckla metoder för validering av datorprogram för simulering och prediktion av optiska signaturer. Utvecklingsarbetet har två huvudinriktningar: I den ena inriktningen utvecklas metoder för att kvantifiera fortplantning av osäkerheter i indata till osäkerheter i utdata, t.ex. radians, vid predikteringar av optiska signaturer. Den andra huvudinriktningen fokuserar på att analysera och validera skillnader mellan simulerade och uppmätta bilder, i t.ex. det visuella eller IR, genom att beräkna och jämföra ett antal texturmått såsom exempelvis bildmått och Gabormått. I synnerhet sådana egenskaper hos bilder som är viktiga för detektion, klassificering och identifiering av mål i bakgrund studeras. Arbetet på metoder för felfortplantning har resulterat i att ett antal metoder har föreslagits. Vi presenterar här ett första testfall där vi använder en enklare felfortplantningsmetod. Resultaten kan sägas vara enligt förväntan men för att avgöra resultatens giltighet krävs ytterligare studier, med t.ex. mer avancerade felfortplantningsmetoder. I arbetet på att validera simulerade och mätta bilder har ett antal texturmått föreslagits för att analysera skillnader mellan simulerade och mätta bilder. I ett inledande exempel har ett antal mått beräknats för en uppmätt och motsvarande simulerad bild. Detta arbete pågår och kommer att fortsätta under år 2005.
Abstract We present the progress in developing methods for validation of computer programs for prediction of optical signatures. The work is currently performed in two directions: The first is concerned with developing methods for quantifying the propagation of input data uncertainties to output parameters (i.e. radiance or temperature) in computational predictions. The objective of the second path of development is to analyze and validate the differences between simulated and measured images, for instance in the visual or IR, through image features such as statistical moments and Gabor wavelets. In particular, aspects that are important for detection, classification and identification of targets are considered. The work on propagation of uncertainties in computational predictions has resulted in a number of proposed methods. In this report we present a first test case using the error propagation method. The results are according to expectations but it is concluded that further studies, using a more general method, is desirable to assess the results. In the work on analyzing differences between simulated and measured images it is proposed that several textural features are used to define the discriminative capability when it comes to detect vehicles in a terrain. In a preliminary example, several feature values have been computed for a measured image and the corresponding simulated image. This work will continue during 2005.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182