Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Optroniska system 2004.

Optroniska system 2004. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Chevalier Tomas, Winzell Thomas, Ahlberg Jörgen, Svensson Thomas, Larsson Håkan, Renhorn Ingmar, Steinvall Ove, Letalick Dietmar
Ort: Linköping
Sidor: 56
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1422--SE)
Nyckelord aktiva optroniska system, passiva optroniska system, 3D-avbildande laserradar, laser, multispektral, hyperspektral, active optronic system, passive optronic system, 3D imaging laser radar, multi spectral, hyper spectral
Sammanfattning Styrkan med enskilda sensortyper har redan tidigare påvisats. Både passiva och aktiva optroniska sensorsystem har visats ha en mängd tillämpningar. För att råda bot på separata systems tillkortakommanden har sensorer i samverkan blivit ett viktigt forskningsområde. Projektet Optroniska System har därför försökt att ge underlag till bedömningar när det gäller att kombinera 3D-avbildande laserradar med multi- och hyperspektral avbildning I denna rapport redovisas verksamheten inom projektet 2004, vilket omfattar flera delområden: - Internationell samverkan i stor omfattning - Sensorutveckling - Metodik för karakterisering av scenelement - Algoritmer för bild- och signalbehandling - Metodik för sensorsimulering - Demonstration genom fältförsök där olika sensorsystem användes tillsammans.
Abstract The advantages with many separate sensor systems have already been confirmed. Both active and passive optronic sensor systems have shown to have many potential applications. To treat the disadvantages with the separate systems, collaborating sensor systems have been an issue for research. The projekt "Optronic Systems", has studied the collaboration between a 3-D laser radar system with multi and hyper spectral imaging system. In this report the following activities, performed during 2004, are reported: - Many international cooperations - Sensor development - Methods for characterizing scene elements - Algorithms for image and signal processing - Methods for sensor simulation - Demonstration through field trials where separate sensor systems were used together.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182