Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Aspekter på värdering av tunga sjömålsvapens verkan.

Aspekter på värdering av tunga sjömålsvapens verkan. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Fast Linus
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1424--SE)
Nyckelord Vapen, verkan, sårbarhet, överlevnad, värdering, fartyg, weapon, weapons effects, vulnerability, survivability, assessment, ship
Sammanfattning Föreliggande rapport avser att belysa möjligheter och begränsningar att värdera effekter av tunga sjömålsvapens verkan i fartyg. Väsentliga slutsatser i rapporten är: o Kontinuumdynamiska modeller för beräkning av vapeninducerade skrovstrukturresponser är direkt applicerbara och används redan idag inom sårbarhetsstudier av nya ytstridsfartyg o Dessa modeller kräver stora datorresurser, varför det ej ännu är görligt att simulera globala effekter i hela skrovstukturer. Vidare krävs vidareutveckling av modellerna, främst avseende kriterier för strukturell kollaps (brottmekanik) o Den svenska systemorienterade verkans- och sårbarhetsmodellen AVAL hanterar i stort sätt samtliga relevanta verkansformer (splitter, tryck etc.), med några viktiga undantag: utbredd stötverkan och degraderad skrovstyrka/skrovkollaps, orsakade av inombords explosioner I ett appendix presenteras förslag på hur man i AVAL, på kort och lång sikt, kan hantera degraderad skrovstyrka/skrovkollaps för värdering av nya internationella skyddskoncept för ökad överlevnadsförmåga: o Felträdsbaserad metod för värdering av degraderad skrovstyrka och resthållfasthet o Direkta hållfasthetsberäkningar, utgående från en beräkningsmodell för simuleringar av böjsvängningar orsakade av undervattensexplosioner
Abstract This report highlights means and limitations of assessments of heavy anti-ship weapons effects in ships. Essential conclusions are: o Continuum dynamical codes are appicable and already in use in practical design studies, however o Limitations in computer power make it hard to fully study global effects in detail with such codes. o Future use of continuum dynamical codes call for further developments, like better materiel failure modelling o The swedish vulnerability/lethality code AVAL principally handle all relevant weapons effects, but there are some exceptions like above water shock loading in complex strtuctures and ultimate strength of damaged hull structures. In an appendix, two proposals of how to handle ultimate strength of damaged hull structures are presented: o Fault tree analyses, by use of vital structural components o Direct ultimate strength calculations, based on an existing model for simulations of UNDEX induced whipping.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182